ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ณ กศน.อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ณ กศน.อำเภอวชิรบารมี

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ณ กศน.อำเภอวังทรายพูน

วันที่ 17 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ณ กศน.อำเภอตะพานหิน

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read more