ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เข้าพบนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 วันที่ 18 สิงหาคม 2

Read more