ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

ประกาศ!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทรายพูน

ประกาศ!!รายชื่อผู้มี

Read more