ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

เข้ามอบกระเช้าผลไม้และสมุดไดอารี่ กศน. ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more