ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน เพื่อจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทับคล้อ กศน.อำเภอทับคล้อ

Read more