สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ลุยถึงที่” เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน งานการเงิน บัญชี พัสดุ ณ กศน.อำเภอสากเหล็ก

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more