ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครูผู้สอนคนพิการ” กศน.อำเภอวชิรบารมี จำนวน 1 อัตรา

Read more