ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง “นักเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอและห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอดงเจริญ และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวังทรายพูน

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครูผู้สอนคนพิการ” กศน.อำเภอวชิรบารมี

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more