ร่วมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาผู้เรียน กศน. โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

คู่มือการจัดการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับครู กศน.ตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more