คู่มือการจัดการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับครู กศน.ตำบล

Spread the love

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1cPgunSNU363Mmmze8O8fOVbOxrrf-dYd/view