ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร”

วันที่ 8 เมษายน 2565

Read more