โครงการการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร)

เมื่อวันที่ 29​ เมษา

Read more