ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

รับการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 18

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more