โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29-30 พฤศจิกา

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ กศน.อำเภอโพทะเล และกศน.อำเภอบางมูลนาก

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตร

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16-17 พฤศจิกา

Read more