ประกาศ!! สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร เรื่อง “รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาะบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

Spread the love

ประกาศ!! สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร เรื่อง “รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาะบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1WWCJug0XPxmG5RE-W54wc_DrAm2PFbOs/view?usp=share_link