ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอสากเหล็ก

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอสามง่าม

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more