ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร

เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน

จำนวน :1 อัตรา

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1MeDq4XmRfKqCcdPdIcY5r1fHsTlPcMtf/view?usp=share_link