ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน
กศน.อำเภอวังทรายพูน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1kGGmsm2N2lVYa_0VULqknVtaU-VHD9Xo/view?usp=share_link