ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

กศน.อำเภอวังทรายพูน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1LxQyI_DaMKzNe0ZqC-dLwtyqYMSzEy0T/view?usp=share_link