ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม สังกัด กศน.อำเภอสามง่าม

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม สังกัด กศน.อำเภอสามง่าม

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1j_hpBgE8xQz4UY5jNWEocGiO7-tcPTXI/view?usp=share_link