ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/11crmPSsgFSh3vBz3NjCY9YA9Zx23cVlF/view