ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

Spread the love

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม

สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1MixfdWde-j99d6yt4W9qP3q6c6cAFiZ2/view