เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดพิจิตร

Spread the love

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายบุญรอด แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (poc) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร