จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ วัดจิตเสือเต้น หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Spread the love

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายพงษกร จันทร์อิ่ม นักวิชาการพัสดุ ร่วมกับ กศน.อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ วัดจิตเสือเต้น หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร