เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Spread the love

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายพงษกร จันทร์อิ่ม นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรร่วมกับกศน.อำเภอสากเหล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ วัดหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร