คู่มือการจัดการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับครู กศน.ตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่

Read more