ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาค ณ กศน.ตำบลบางไผ่ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) และร่วมรับชมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE “ชุมชนตำบลในเมือง” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ วัดจิตเสือเต้น หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ วัดวังทับไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมชาวพิจิตรร่วมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย Big day “ปั่นจักรยานและเดินรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566”

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more