ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงานกศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประกาศ สำนักงานกศน.จ

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครูผู้สอนคนพิการ” กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more