ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม สังกัด กศน.อำเภอสามง่าม

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ประกาศ!! สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร เรื่อง “รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาะบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ!! สำนักงานส่ง

Read more

ประกาศ!! สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร เรื่อง “รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาะบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานบริการ กศน.อำเภอบางมูลนาก จำนวน 1 อัตรา และ กศน.อำเภอโพทะเล จำนวน 1 อัตรา”

ประกาศ!! สำนักงานส่ง

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป

ไฟล์ประกาศ : https:/

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไขวันรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง) จากเดิมวันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ไฟล์ประกาศ : https:/

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more