ติดต่อเรา

Spread the love

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิจิตร
29 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056 – 990414 แฟกซ์ 056-612304
E-mail : pichit_nfe@hotmail.com
Webmaster : Natchanan Wongsangthum
Facebook : http://www.facebook.com/pichit.nfe