ประกาศ/รายงาน/ข้อกฎหมาย

Spread the love

รายงานการประชุม/วาระการประชุมประจำเดือน


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา e-Bidding
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร โดยการเสริมผิวลวดยางแบบ Asphaltic Concete หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร

ร่างประกาศ

ประกวดราคา


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร โดยการเสริมผิวลวดยางแบบ Asphaltic Concete หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศ

ประกวดราคา


ประกาศเอกสารประกวดราคา e-Bidding
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร โดยการเสริมผิวลวดยางแบบ Asphaltic Concete หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ครั้งที่ 2

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะ
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร โดยการเสริมผิวลวดยางแบบ Asphaltic Concete หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร

ประกาศ


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศ


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3